Živá kuchyňa
Prihlásenie

Čo je Živá kuchyňa

Živá kuchyňa je komunitná kuchyňa združujúca ľudí s podobným postojom k jedlu. Chceme jesť pestré, vyvážené a výživné jedlá, ktoré sú pripravené, distribuované a konzumované v súlade s prírodou a našim okolím. Za jej vznikom stojí Ľuboš Mego, dlhoročný profesionálny reštauračný a komunitný kuchár a zrejme aj Tvoj známy alebo kamarát.

Čo Ti členstvo v Živej komunite môže priniesť

Máme vyše 20 ročné skúsenosti s odbornou, citlivou a šetrnou prípravou jedla. Tieto skúsenosti Ti teraz vieme sprostredkovať napr. obrazovou alebo audiovizuálnou formou prostredníctvom sociálnych sietí alebo prostredníctvom rôznych platených alebo neplatených služieb, akými sú napríklad dovoz jedál pre Teba, Tvoju rodinu, deti, kamarátov alebo známych. Rovnako sa tešíme na Tvoje životné skúsenosti, postoje a vedomosti, ktorými môžeš naše spoločenstvo obohatiť. Všetko po vzájomnej dohode.

Aké povinnosti Ti členstvo v Živej komunite prináša

Ak si od nás budeš objednávať jedlá, očakávame od Teba, že za ne a prípadne aj za rozvoz zaplatíš. Cenu obeda vždy uvidíš pri jeho výbere. Platiť nemusíš hneď po objednávke jedla, môžeš platiť v predstihu alebo aj následne, pokiaľ Ti to umožníme nastavením záporného kreditu. Ak chceš, jedlá od nás môžeš objednávať jednorazovo alebo aj pravidelne. Staraj sa o svoje prístupové heslo do systému Živej kuchyne, nech sú informácie o Tebe dobre chránené.

Aké práva si vyhradzuje Živá kuchyňa

Živá kuchyňa je malá komunita ľudí, z ktorých mnohí sa navzájom poznajú. Akékoľvek služby a výhody, ktoré Ti táto komunita môže poskytovať, môžu byť spoplatnené. Cenu služby budeš vždy dopredu vedieť a môžeš túto službu pred jej plnením odmietnuť bez povinnosti platby. Akákoľvek služba alebo výhoda Ti môže byť bez udania dôvodu odmietnutá zo strany Živej kuchyne - ak si za ešte nedodanú službu už zaplatil /-a, finančné prostriedky Ti vrátime.

Aká je cena obeda a ako funguje kreditný systém platenia

Prípadné platby za naše služby môžeš uhrádzať v čase ich objednania, pred objednaním alebo potom. Živá kuchyňa je postavená na kreditnom systéme, to znamená, že všetky finančné prostriedky, ktoré nám akoukoľvek formou doručíš, budú pripísané k Tvojmu kreditu. Kvôli jednoduchšiemu objednávaniu služieb bežne umožňujeme aj záporný kredit, na ten však automatický nárok nevzniká a je prejavom dobrých vzťahov vo vnútri Živej kuchyne. Cenu jedla a dovozu vždy uvidíš pri jeho objednávaní.

Aké informácie o Tebe zbierame

Ako vidíš z registrácie, informácií o Tebe máme dosť. Všetko, čo však v registrácií o sebe uvedieš, bude použité iba na účely prípravy a dovozov jedla pre Teba, snáď k spokojnosti našej aj Tvojej. Informácie o Tebe nikdy nezneužijeme, nezverejníme ani vedome neposkytneme tretej osobe (samozrejme okrem databáz na serveroch), okrem situácií, kedy to bude vyžadovať poskytnutie služby, napr. Tvoju adresu a telefónne číslo poskytneme kuriérovi na dovoz jedla.

Ako najlepšie chrániť informácie o sebe?

Informácie o Tebe sú chránené prístupovým heslom do systému Živej kuchyne, preto je dobré nastaviť si vo svojom profile silné heslo. Požadujeme veľké a malé písmená, číslice a istú minimálnu dĺžku hesla. Staraj sa o svoje heslo.